Concept art

Jedná se digitální formu umění, která je tvořena v určitém grafickém programu, ve kterém se za pomocí různých nástrojů dají imitovat nejruznější techniky malby. Celé dílo může být ručně malováno pomocí elektronické tužky a grafického tabletu, který dokáže snímat i přítlak na povrch tabletu a ovlivnit tak tučnost nebo intenzitu barvy. Autor má k dispozici neomezenou škálu barev, velikosti štětců a efektů díky nimž může vytvářet prakticky cokoliv.

Díky reálnému barevnému zpracování může zákazník získat dobrou představu o výsledném dílu. Toto digitální malování se dá dobře využít i pro vytvoření realistických návrhů, retušování fotografií nebo pro originální zpracování reklamních materiálů.