Portréty

« »

Dívka s růžema

 kresba uhlem, křídou a pastelem